• طراحي و ساخت سيستم هاي تصفيه آب دمين مربوط به نيروگاه ها و سيستم هاي صنعتي

  • طراحي و ساخت سيستمهاي آب و فاضلاب

  • اجرای سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

  • طراحي و ساخت انواع مخازن تحت فشار بالا

توانمندي ها

اجرای سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

طراحي و ساخت سيستمهاي آب و فاضلاب

طراحي و ساخت سيستم هاي تصفيه آب دمين مربوط به نيروگاه ها و سيستم هاي صنعتي

طراحي و ساخت انواع سند فيلتر ، سختي گير ، ميكس بد ، ديگازور

طراحي و ساخت انواع سيستم هاي ديونايزر

طراحي و ساخت انواع تجهيزات مكانيكال تصفيه خانه ها از جمله انواع توربين هاي هوادهي ، پل هاي رفت و برگشتي ، سيستم هاي هوادهي عمقي ، آشغال گيرهاي مكانيكي ، شيرهاي تلسكوپي و انواع دريچه هاي سه و چهارطرفه آب بند ، پمپ هاي اسكرو

طراحي و ساخت انواع تجهيزات هيدورمكيانيكال مربوط به سدها و نيروگاه هاي آبي شامل : انواع دريچه هاي چرخدار وزنه اي ، استاپ لاگ سه و چهار طرفه آب بند و راديال گيت ، آنواع تيربالابر و سيستم هاي فرازبند

طراحي و ساخت انواع سيستم هاي اندازه گيري دبي ورودي و خروجي تصفيه خانه ها (پارشال فلوم)

ساخت سيلندرهاي يك تني گاز كلر

طراحي و ساخت انواع مخازن تحت فشار بالا از جمله مخازن ضربه گير (سرج تانك)

 

  

 


ابر تگ ها

آرشيو اخبار

  • بهمن 1392 (1)
  • ^